Fairybell Krans

Används i kombination med Fairybell 6M och 8M

Fairybell Krans Ljusgran

Denna produkt kan användas i kombination med ljusgranen Fairybell 6M, 6M Flash, 8M samt 8M Flash och kan monteras på flaggstänger upp till 12 meter. Det är en stagkonstruktion som fästs runt stången med armar som fästs i ljusgranens bottenring. Detta gör att om produkten kombineras med en ljusgran så slipper man fästa ljusgranen i marken. Fördelen är att man då kan välja att montera ljusgranen en bil upp från marken (beroende på stånglängd) för att motverka skadegörelse samt att ljusgranen kan användas oberoende av underlaget runt stången.

Fairybell Krans Ljusgran