Den svenska flaggan

Vår flaggas historia kan föras tillbaka till mitten av 1500-talet. Modellen hämtades säkerligen från Danmark, som sedan länge hade den röda och vita korsflaggan Dannebrogen som symbol. Färgerna kommer från riksvapnets tre gyllene kronor i blått fält.

Flaggfester har hållits på Skansen från 1890-talet och från 1916 har vi mera officiellt och över hela landet firat Svenska flaggans dag den 6 juni, datum för Gustav Vasas val till Sveriges konung år 1523 och för den regeringsform av år 1809, som stadfäste viktiga medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom. Sedan 1983 har denna dag fått rang av nationaldag.

Flaggans utseende

Flaggans utseende styrs av Lagen (1982:269) om Sveriges flagga och flaggans färger är fastställda genom Förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga. Nu gällande flagglag är från 1982. Där beskrivs förutom den vanliga, tvärskurna flaggan även de kungliga flaggorna och örlogsflaggan, som har tre tungor; de kungliga tretungade flaggorna har dessutom stora eller lilla riksvapnet i ett vitt fält över korsmitten.
 
Det är förbjudet, enligt fjärde paragrafen i flagglagen, att förse flaggan med bokstäver eller andra tecken utöver vad som beskrivs i lagen. Flaggan får inte heller utan särskilt tillstånd användas i varumärke och liknande.

Flaggstången bör vara 3-4 meter högre än husets högsta punkt, för att kunna få vind samt synas från alla håll. Flaggans längd bör vara en fjärde del av stångens längd. En ny flagga bör första gången hissas i lungt väder, så att sömmarna får stabiliseras.

Svenska flaggans storlekar

 • 150 x 94 cm
 • 200 x 125 cm
 • 240 x 150 cm
 • 300 x188 cm
 • 360 x 225 cm
 • 390 x 244 cm
 • 420 x 263 cm
 • 450 x 281 cm
 • 480 x 300 cm

Den svenska vimpeln

Den svenska vimpeln, bestående av ett långsträckt band med ett blått och ett gult fält avsmalnande mot spetsen, har en historisk förankring men erätter aldrig svensk flagga.

Vimpeln är avsedd att pryda flaggstången då flaggning inte sker och får vara hissad dygnet runt. Lagen saknar föreskrifter om vimpelns färger, men det är givet att dess färger bör överensstämma med flaggans. 


När vimpeln är hissad ska det blåa fältet vara uppåt. En s.k. korsvimpel är historiskt felaktig.

Vimpelns längd bör vara en tredje del av stångens längd . En ny vimpel bör första gången hissas i lungt väder, så att sömmarna får stabiliseras.

Bandvimplar med bas 25 cm

 • 200 x 25 cm
 • 300 x 25 cm
 • 400 x25 cm
 • 500 x 25 cm
 • 600 x 25 cm

Bandvimplar med bas 50 cm

 • 200 x 50 cm
 • 300 x 50 cm
 • 400 x 50 cm
 • 500 x 50 cm
 • 600 x 50 cm

Korsvimpel bred bas

 • 200 x 50 cm
 • 300 x 50 cm
 • 400 x 75 cm
 • 500 x 75 cm
 • 600 x 75 cm