start top Flaggningsregler

Flaggningsregler

Tider för flaggning

Tiden 1 mars – 31 oktober

Flaggan hissas kl. 8.00
Flaggan halas vid solens nedgång

Tiden 1 november – 28 (29) februari

Flaggan hissas kl. 9.00
Flaggan halas vid solens nedgång

För privatpersoner, föreningar och civila företag råder frihet att flagga på tider som man själv bestämmer. Dock finns en allmän uppfattning, som grundar sig på lång tradition, att så långt som möjligt följa dessa rekommendationer. Flaggan bör inte vara hissad i mörker.

Flaggning på halv stång

Att flagga på “halv stång” är ett sätt att hedra en avliden person. Det är endast nationsflaggan som används på detta sätt. Man flaggar på halv stång även om den aktuella dagen sammanfaller med allmän flaggdag.

Att flagga på halv stång innebär att man hissar flaggan så att mitten på flaggan är 2/3 upp på stången. På fasadstång ska mitten på flaggan vara mitt på stången.

Man flaggar på halv stång dödsdagen (eller dagen efter ) och begravningsdagen. När man hissar flaggan på dödsdagen, ska den först hissas i topp och därefter omgående halas ner till rätt höjd (2/3 upp på stången). När flaggan ska halas samma dag, ska flaggan först hissas i topp och därefter omgående tas ner.

På begravningsdagen hissas flaggan på samma sätt som på dödsdagen. Så snart begravningen är över ska flaggan hissas i topp, varefter man omgående tar ner den eller låter den sitta kvar till dagens slut.