start top Fasadflaggstänger

Fasadflaggstänger

fasadflaggstanger FasadflaggstängerLagerhålles i längderna 3 och 4 meter, andra längder är beställningsvara.

Flaggstång för montering på vägg

Väggfästen som ger ståglutning på 75 grader (ut från lodlinjen) finns i lager.

Andra lutningar samt specialfästen, såsom hörnfästen m.m., tas fram mot beställning.