Flaggstång glasfiber för U- balk

Har du redan ett flaggstångsfäste i din trädgård i Stockholm av typen U-balk och vill ha ett underhållsfritt alternativ istället för den gamla träflaggstången, så är detta vad du söker.

Flaggstång i glasfiberarmerad plast, med ingjutet förlängt stålrör i stångroten.

För montering i befintligt U-balksstativ (stålbalkar med U-profil) på gammalt vis.

Det förlängda stålröret gör att hål kan borras genom stången efter stativets hålbild vid montering av flaggstången i Stockholm. Detta möjliggör montering på samma sätt som av en träflaggstång.

Flaggstång glasfiber montering i u-balk

Stången finns i längderna 6 – 18 meter, och levereras med toppkula, flagglina och knape.

Vid beställning av ny U-balksstång, för montering i ett befintligt U-balksstativ, behöver följande mått lämnas:

  • Önskad längd på flaggstång, A
  • Avståndet från mark till överkant stativ, E
  • Minsta avstånd mellan balkarna högst upp, B
  • Minsta avstånd mellan balkarna längst ner, C
matt flaggstang u balk U-balk

Begär offert på flaggstång för U-balk