Företagsflaggor/reklamflaggor

Företagsflaggor, som med sitt tryckta budskap vackert rör sig i vinden, är ett mycket kostnadseffektivt sätt att profilera ett bolags namn eller logotype.

Flaggan sitter uppe dygnet runt och därmed blir det många timmar som den exponeras för sin omgivning.

Företagsflaggor kräver ett starkt material för att hålla så länge som möjligt. Vid tillverkningen används antingen stickad polyester (110g/m2) eller vävd marinpolyester (155g/m2).

Flaggorna screentrycks på enkel väv med genomtryck, för att vara så lätta som möjligt, och därmed också vaja vackert även i svaga vindar.

Begär offert på flaggor som ni önskar, med uppgifter enligt nedan, så återkommer vi med en prisbild. Bifoga gärna en logotype också, så gör vi ett förslag på utformning av flaggan.

Faktorer som påverkar flaggans pris är:

1. Flaggans storlek/format
2. Antalet beställda flaggor
3. Antalet tryckfärger
4. Val av material